Doorzoek de website


Contact

ZorgGeldrop
Heuvel 6
5664 HK Geldrop

Algemeen 0655059800

E-mail: info@zorggeldrop.nl

Wilt u wat bijverdienen

 

Belangrijke algemene informatie voor medewerkers

Zorg Geldrop is een bemiddelingsbureau, waarbij u als werkverlener een overeenkomst voor een opdracht met de werkgever en niet met Zorg Geldrop zelf sluit. U sluit een overeenkomst voor een opdracht met de werkverlener, waarop de algemene voorwaarden van Zorg Geldrop van toepassing zijn. Hierin wordt geregeld dat er een uurtarief wordt overeengekomen dat door Zorg Geldrop is vastgesteld of is overeengekomen. Zorg Geldrop voert de kassiersfunctie uit ten aanzien van de werkgever en u als werkverlener. Rond de 13de van de maand wordt uiterlijk de vergoeding bijgeschreven op uw rekeningnummer.

Duur van de werkzaamheden:
Er wordt maximaal 3 dagen per week voor de werkgever gewerkt. Dit is vastgelegd in de wet dienstverlening aan huis die per januari 2007 is ingevoerd.

Werktijden:

De werkzaamheden mogen liggen tussen 8:00 en 17:30 uur.

Urenlijsten:
Tijdens de werkzaamheden, worden er per dag uren opgeschreven. Dit gebeurt door de werknemer zelf. Aan het eind van de maand wordt de urenlijst zowel door de werkgever als door de werknemer ondertekend. Wel is het de taak van de werkgever en de werknemer om te zorgen dat de urenlijst bij Zorg Geldrop terecht komt. Na ontvangst van deze urenlijst zal Zorg Geldrop de werkgever een factuur sturen.

Betaling
De vergoeding per uur die overeengekomen is, wordt op basis van de urendeclaratie die u bij Zorg Geldrop inlevert, administratief verwerkt. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs. Zorg Geldrop zal het bedrag elke maand rond de 27e van de maand uiterlijk bijschrijven op het rekeningnummer van de werknemer. De betaling van deze uren valt wettelijk in de regeling van de zogenoemde ´dienstverlening aan huis´. Dit betekent dat de opdrachtgever, de werkgever, géén inhoudingplicht heeft voor sociale verzekeringspremies. Voor u betekent het uiteraard wel dat het bedrag opgegeven dient te worden aan de belastingdienst. De werkgever betaalt aan de hand van een factuur aan ons hun servicekosten en de vergoeding die aan de werknemer betaald dient te worden. Zorg Geldrop kan alleen uitkeren mits de opdrachtgever heeft betaald.

Belastingdienst:
U bent als werknemer zelf verantwoordelijk om naast de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt een bijdrage aan de overheid te betalen. Zorg Geldrop zorgt elk jaar voor een jaaropgave, deze kunt u als werknemer gebruiken bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Vakantie
Werknemer heeft recht op doorbetaalde vakantie in verhouding met het aantal uren dat er gewerkt wordt en een vakantietoeslag van 8%. Bij Zorg Geldrop zit de doorbetaalde vakantie en de vakantietoeslag al in het uurloon. Het opnemen van vrije dagen gaat in overleg met de werkgever, maar dit dient u ook te melden aan Zorg Geldrop.

Opeenvolging van opdrachten
Het kan natuurlijk zo zijn dat het, ondanks de goede bedoelingen, niet klikt tussen u en de werkgever. In overleg met Zorg Geldrop kan dan gekeken
worden naar andere partijen. Dit laatste geldt voor zowel de werkgever als voor u. Voorop staat echter dat werkgever en werknemer de eventuele problemen eerst zelf proberen op te lossen. Als een overeenkomt van een opdracht eindigt, zal Zorg Geldrop zich inspannen aansluitend een nieuwe bemiddeling tot stand te brengen. Het is niet toegestaan na afloop van de overeenkomst zelf met de werkgever, buiten Zorg Geldrop om, een desbetreffende overeenkomst aan te gaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zal Zorg Geldrop een boete opleggen.

Ziekmelding:
Wanneer u als werknemer ziek bent dan dient u dat bij de werkgever te melden. Dit omdat u een overeenkomst met de werkgever heeft en niet met Zorg Geldrop . De werkgever dient dan zelf voor een passende oplossing te zorgen of om vervanging vragen. Wanneer een werknemer langdurig ziek is, zal Zorg Geldrop  voor de werkgever een passende oplossing proberen te zoeken. Dit ook melden bij Zorg Geldrop.